PRENSA 2020


LA SEMAINE DU PAYS BASQUE (STÉPHANE MICOUD) 28/08/2020: LEER COMO DOCUMENTO PDF DESCARGAR AQUÍSUD-OUEST (FABIEN JANS): 12/07/2020: LEA EL DOCUMENTO EN PDF PARA DESCARGAR AQUÍ
FRANCE 3 AQUITAINE JULIO 2020
 

EUSKAL TELEBISTA 1 DE JULIO DE 2020 (FRANCK DOLOSOR): EN VASCO / EUSKARAZLA SEMAINE DU PAYS BASQUE : ENERO 2020

PRENSA 2019

MEDIABASK DÉCEMBRE 2019SUD-OUEST 16/12/2019


SUD-OUEST 05/12/2019
SUD-OUEST 11/09/2019: doble página

BERLÍN 1989

Lee el artículo AQUÍPATRIMOINE PAYS BASQUE & HISTORE (S) ACTUALMENTE DISPONIBLES EN EL KIOSCO
SOBRE SÉVERINE DABADIE: 4 PÁGINAS, 1 ENTREVISTA, FOTOGRAFÍAS Y POEMAS FIRMADOS ITXARO BORDA


SUD-OUEST 21/08/2019
FRANCE 3 JOURNAL DE L'EUSKAL HERRI
Reportage Sabrina Corrieri © S. Corrieri-France3Radio Kultura 
Intervista con Itxaro Borda y Séverine Dabadie en deciembre 2018Escuchar el programma AQUILe Courrier français 15 mars

Semaine du Pays Basque du 8 au 15 mars 2019PRENSA 2018


14/12/2018

Periodista Emmanuelle Fère ©
29/11/2018

03/04/2018

Telecargar AQUI© Arizmendi - Diario Vasco - 2018PRENSA 2017France Bleu pays Basque ©  octubre 2017

Escuchar AQUI

Intervista con Olivier Vinches 


 20 de Enero 2017 

« Beti zentzua duten abentura humanoak hautatzen ditugu »


Joanes Etxebarria:
Severine Dabadie Argazkilaria
Christiane Etxezaharretarekin elkarlanean argitaratzen duen bosgarren liburua da « Euskal artzainak. Bi munduren artean » Elkar argitaletxean. Indiatik erantzun die ‘Hitza’-ren galderei.

Indian eta Euskal Herrian bizi da Severine Dabadie argazkilaria (Miarritze, 1964). Epe luzeko lanetan barnatu ohi da argazki hoberenak hautatu eta argitaratu aitzin. Hiru urtez artzain desberdinengana egin dituen joan-jinen ondorioa da azken lana.

Arrantza, pilota, artzaingoa... Zerk bultzatzen zaitu argazkiak egiteko gai horiek hautatzera?
Usu, gaiak dira nigana heldu. Lana hasi aitzineko gogoeta ezinbestekoa da, eta nire liburu guztietan parte hartu duen Christiane Etxezaharretarekin batera egin izan dut beti. Gaien hautaketa garrantzitsua da, baina tratatzeko manera ere, ez bada garrantzitsuago. Harmonian izan behar dugu, beraz, osagarriak izateraino. Oroz gainetik, argazki liburuak dira, baina alde estetikoari zentzua gehitu nahi diogu. Lekukotasunak eman, deiadarra jotzeko eta dei egiteko aukera eskaintzen
digute iraganeko altxorrak denboraren joanean ala ahanzturaren aparretan eror ez daitezen. Ez ditugu gaiak nostalgiaz landu nahi erranez: « Garai bat bukatzen da; horra, beraz, azken lekukotasuna ». Iraganaz busti eta tradizioetan oinarritu nahi dugu geroari so egiteko. Beti zentzua duten abentura humanoak hautatzen ditugu, eta hori da, berez, eder bilakatzen dituena.
Badirudi zure lanean informatzeko nahia badela, dokumentalen gisakoa. Zein helburu duzu?
Helburua bikoitza da: gaiaren edertasuna erakustea eta aldi berean errealitateari eta aktoreei fidela izatea. Erran gabe doa kasik etnografikoa den lekukotasunaren lekua munta handienekoa dela. Ildo horretan dokumentaletik hurbiltzen gara. Beti denbora anitz hartzen dut gaiak lantzeko, usu urte batzuk (hiru urte artzaingoarentzat), irudi ederrenak hautatu ahal izateko. Testuaren aldetik, elkarrizketek leku handia izan ohi dute askotan, hitza ez dutenei hitza emateko, gauza asko dituztelako errateko. Haien hitzek irudiei zentzua ematen diete.
Liburuaren aurkezpenean Jacques Bloten Artzainak liburua aipu duzue, erranez duela 30 urte argitaratu zela. Ofizioaren bilakaera aztertu nahi zenuten?
Lan honetan abiatzekoak ginelarik, Peio Etxeberri Aintxart Elkarreko editoreak liburu hori eman zigun erreferentzia gisa. Jacques Blotek Artzainak liburua argitaletxe berean argitaratu eta 30 urte geroago hiru herrialdeetan artzaingoaren bilakaera ikustea zen ideia. Azken 30 urteetan artzaingoa anitz garatu da, baina, oro har, publikoa klixe arkaikoekin gelditu da, eta, usu, errealitatetik urrun. Halere, gaia tratatzeko gure manera propioa ukan dugu, eta liburuari bere kolorea eman nahi izan diogu. Erreferentzia horretatik askatu gara hari uko egin gabe.
Donibane Lohizuneko Airosa arrantzontziarekin lan egin zenuen duela urte batzuk, oraingoan artzainekin; bien arteko loturarik ikusten ote duzu?
Dudarik gabe, ofizioarekiko maitasuna partekatzen dute, espazio zabalak eta tradizio zaharrak. Bizi gogorra dute, baina altxorra da haientzat, eta errotik beharrezkoa zaie. Aldi berean, usu ez buru ez buztanik ez duten oztopo administratiboak badituzte parez pare, eta, halere, gizon eta emazte libre eta harroak dira. Haien ofizioaren balioaz kontzientzia zorrotza badute. Haien hitza goratzea merezi duten pertsona aberatsak dira. Pentsa artzainik gabeko Euskal Herri bat, artalderik gabeko mendiak ala Donibane Lohizuneko portua arrantzontzirik gabe! Hori ote da geroak ekarriko diguna? Gizon eta emazte horiek uste dugun baino askoz ere beharrezkoagoak zaizkigu.

« Gaien hautaketa garrantzitsua da, baina tratatzeko manera ere, ez bada garrantzitsuago »

Artzaingoak aipatzen dituzu, aniztunak direlakoan. Deskriba ditzakezu?

Lehenik, artzain eta hazlearen arteko desberdintasuna ezagutu behar da. Gure lana soilik artzaingoaz zen. Nahasmena ohihasteakoa da. Artzainak transhumantzia egiten du, mendia etxaldearen luzapentzat hartuz. Gainera, bere esnea gasnatzen du. Gure mendietan, artzainaren klixea ikus daiteke oraino, baina geroz eta gutxiago, ofizioa erakargarri izan dadin naturala baita gutxieneko erosotasuna ukan dezaten. Batzuetan, ardi jezteko mekanikak atzematen dira mendian ere. Etxola batzuek argindarra badute, ur beroa eta familiak joaten dira. Ez da gehiengoa, baina existitzen da. Artzain batzuek aldaketa horiek aldarrikatzen dituzte, uste baitute hori gabe mendia hustuko dela. Beste batzuek, batzuk izugarri gazteak, kabalarekin harremana eta kalitatea hobea izan dadin eskuz jeztea hobesten dute. Gure mendietan badira gazteak eta zaharragoak, gizonak eta geroz eta emazte gehiago, tradiziotik datozen artzainak eta hirietatik jinak, herriko jendea eta Frantziako xokoetatik hurbilduak... Bakoitza bere mailan artzaingoaren geroaren ordezkari da, denak osagarriak direlako. Ez da gure lana epaitzen hastea.
Galdera hauei Indiatik erantzun diezu, urtearen parte batean han bizi zarelako. Euskal Herriko gaiak pentsatzeko distantzia ematen ote dizu geografikoki urrun izateak?
Duela 15 urte lehen aldiz Indiara etorri nintzenetik Varanasi hiria miresten dut, eta argazki inspiraziorako iturri bilakatu zait. India eta Euskal Herriaren arteko joanjinak oso naturalak zaizkit. Alde horrek laguntzen nau perspektiba ukaiten Euskal Herriko gaiez, eta Indiakoez ere. Indiako gaiez bi liburu eta hainbat prentsa artikulu argitaratu ditut jadanik, eta ongi doa. Ez noa Indiara Euskal Herriaz ihes egiteko, errotik erakartzen nauelako baizik.
Pentsatu ote duzu ondoko lana zertaz eginen duzun?
Pentsatzen ari naiz, baina oraino ardien ondoan naiz.


TRADUCCION

Siempre seleccionamos subjecto de aventura humanas con sentido


Joanes Etxebarria:
Severine Dabadie fotógrafo
Es el quinto libro publicado en cooperación con Christiane Etxezaharreta "pastores vascos. Entre dos mundos "la publicación de uno al otro. India respondió preguntas 'HITZA' de.

India y vivió en Severine Dabadie fotógrafo del País Vasco (Biarritz, 1964). profundo trabajo a largo plazo es generalmente el mejor para seleccionar y publicar las fotos antes. Tres años a los diferentes pastores-por venir es el resultado de la última obra.

Pesca, pastores ... ¿Qué te inspira para seleccionar aquellos capaces de tomar fotografías?
A menudo, los problemas vienen a mí. Es imprescindible reflexionar antes de empezar a trabajar, y en todos mis libros, he participado con Christiane Etxezaharreta siempre. Es importante para la selección de los temas, sino también una manera de tratar, si no más importante. Tenemos que estar en armonía, con el fin de accesorios. Por encima de todo, de los libros, sino que queremos añadir al sentido de la estética. Los testimonios, grito opciones de compra y para facilitar el acceso
Tesoros del pasado o por olvidar el tiempo para evitar caer en la espuma. No queremos hacer frente a los problemas de la nostalgia, que dice: "Es el fin de una era; He aquí, pues, el testimonio ". Queremos exponer sobre la base de las tradiciones del pasado y el futuro hagamos. Seleccione siempre el sentido humano de la aventura que tenemos, y que es, en sí mismo, es un hermoso.
Parece que hay un deseo de informar a su trabajo, como documentales. ¿Cuáles son las metas que usted?
El objetivo es doble: para mostrar la belleza del sujeto y al mismo tiempo ser fiel a la realidad y actores. No hace falta decir que es de la mayor importancia al testimonio de un casi etnográfico. En este sentido estamos más cerca de la documental. Siempre tomo un montón de tiempo para trabajar en las cosas, a menudo un par de años (tres años pastores), con el fin de seleccionar la imagen más bella. El texto, que tienden a ser altos en muchas conversaciones, palabra por palabra a aquellos que no lo hacen, dicen muchas cosas. Sus palabras dan sentido a las imágenes.
presentación Jacques Blot Pastores del libro, que cita el libro, diciendo que fue publicada hace 30 años. ¿Se desea analizar la evolución de la oficina?
En este trabajo nos vamos a iniciar, Peio Etxeberri Aintxart editores conjuntos nos dieron este libro como una referencia. Jacques Blot pastorear a los editores del libro, publicado 30 años después, la idea era ver a los tres países de los pastores. En los últimos 30 años se ha desarrollado una amplia gama de pastores, pero, en general, el público se deja cliché arcaica, y, a menudo, lejos de la realidad. Sin embargo, el tratamiento del tema, tenemos nuestro propio camino, y que quería dar al libro su color. En esta referencia, nos liberamos sin sacrificar.
pesca de San Juan de Luz Airosa hay que trabajar hace unos años, esta vez los pastores; Se podía ver la conexión entre los dos? 
Sin duda, comparten una ofizioarekiko amor, los espacios abiertos y las tradiciones antiguas. Tienen una vida muy dura, pero es un tesoro para ellos, y que necesitan para enraizar. Al mismo tiempo, a menudo no tienen ningún pies ni cabeza de obstáculos administrativos frente a ellos, y, sin embargo, los hombres y las mujeres son libres y orgullosos. Si la aguda conciencia del valor de su profesión. El levantamiento de la palabra de la persona que merece ser rico. Piense en un País Vasco sin pastor, ovejas o de las montañas del puerto de San Juan de Luz con un barco de pesca! ¿Es este el futuro nos traerá? Estos hombres y mujeres son más necesarias de lo que pensamos.

"Es importante que la selección de la materia, sino también una manera de tratar, si no más importante"

la vida del pastor que está hablando, son múltiples. Se puede describir?
En primer lugar, hay que saber la diferencia entre un pastor y criadores. Nuestro trabajo era sólo pastores. Ohihasteakoa es confusión. Los pastores trashumantes, como una extensión de la finca de montaña. Además, el gasnatzen su leche. Nuestras montañas, cliché pastor se pueden ver todavía, pero cada vez más con menos, al comercio atractivos naturales, así como a tener un nivel mínimo de comodidad. A veces, la mecánica ovejas de ordeño son capturados en las montañas. Algunas cabañas tienen electricidad, agua caliente y se van a las familias. No es una mayoría, pero existe. Algunos pastores han aprobado estos cambios, porque creen que hay montaña está vacía. Otros, algunos muy jóvenes, y la mala calidad de la relación para ser mejor ordeño manual preferido. Nuestras montañas son jóvenes y mayores, hombres y mujeres, cada vez más, de pastores tradición y hermanos en las ciudades, la gente y la esquina francés aproximado ... Cada nivel es representativo de los futuros pastores, todos ellos son complementarios. No es nuestro trabajo juzgar.
A responder a estas preguntas de la India, una parte del año debido a que viven allí. Se le permite pensar acerca de los problemas del País Vasco en la distancia son geográficamente lejos?
Me vienen a la India por primera vez en 15 años que admiro la ciudad de Varanasi, y convertirse en una fuente de inspiración para mí. India y el País Vasco entre joanjinak muy natural para mí. Esta perspectiva me ayuda a sostener a los sujetos del País Vasco, y en la India. India emite dos libros y numerosos artículos de prensa que ya se han publicado, y que va bien. No voy a la India para escapar del País Vasco, pero la raíz que me atrae.
Usted tiene que pensar en el trabajo que hace?
Estoy pensando, pero sigo siendo con las ovejas.
 

------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

 

PROGRAMA TELEVISTA DEDICADA AL PAÍS VASCO SÉVERINE DABADIE: Sábado, 7 de enero 2017 a 19:10 en France 3 Aquitania

Reportaje France 3 Aquitania © Perrine Durandeau (periodista) y Rémi Poissonnier (cámara)

Séverine Dabadie (fotógrafo), Jean-Bernard Maitia y Maina Chassevent (pastores), Didier Martinez (capitán en Airosa) Punpa
 


 

Un encuentro en esta parte de la revista del País Vasco con una mujer joven, Séverine Dabadie. Un nativo de Ciboure, la fotografía se ha convertido rápidamente muy claro. El conocimiento en la escuela secundaria con la imagen revelada en el laboratorio .. Un reflejo todavía en la mano, que marca el ritmo del país en busca de la línea de tiempo, los oficios "siempre" como ella dijo, pastores, pescadores, la pelota vasca, cruje a fondo y se sumergió en el medio, largo tiempo, a veces años. Esto se traduce en el fotoperiodismo, realista, crudo, puro, sincero en todos los casos.
A la manera de nuevo periodismo caro en el estadounidense Tom Wolfe en los años 60, vive con las comunidades en las que entra .. oscilantes entre la India y el País Vasco.

 


------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------